Er zijn veel manieren om iets op te schrijven en de ene is beter dan de andere. Iets helder en duidelijk op papier krijgen, blijkt vaak lastig. In diverse soorten teksten zie ik vaak lange en gecompliceerde zinnen, archaïsch of wetenschappelijk taalgebruik en vakjargon. Verstrikt in een web aan komma’s en bijzinnen, doorspekt met overbodigheid en omslachtigheid, wordt met veel woorden slechts weinig gezegd. Gebrek aan structuur laat lezers verdwalen of, nog erger, afhaken.

Mijn teksten zijn daarentegen kort en krachtig. Ze moedigen de lezer juist aan om door te lezen. In een tijd als deze waarin we als lezer dagelijks overspoelt worden door informatie, is het de kunst je boodschap zo scherp en helder mogelijk te krijgen. En je lezer vast te houden.

Als kunsthistoricus met een brede kennis én als tekstschrijver en (eind)redacteur met een kritische blik, maak ik van jouw tekst een pareltje. Ik schrijf en redigeer publieksteksten zoals zaal- en tentoonstellingsteksten, maar ook artikelen, catalogi, websites, blogs en meer zakelijke teksten als fondsaanvragen, gedragscodes en jaarverslagen. Daarnaast geef ik – op locatie – trainingen in zaalteksten schrijven.