Als kunsthistoricus is het onder de aandacht brengen van mijn vak belangrijk voor me. Kunst vertelt ons veel over onszelf en de maatschappij waarin we leven. Kunstgeschiedenis zo toegankelijk mogelijk maken voor het grote publiek door middel van prettig leesbare teksten, dáár is het mij om te doen.

Met mijn taalgevoel weet ik wat ‘werkt’ en wat niet. Bij het (her)schrijven van een tekst – of dat nu een objecttekst is van vijftig woorden, nieuwe content voor je website of een gedragscode voor je museummedewerkers – ga ik gestructureerd en doordacht te werk. Ik stel je net zolang vragen totdat het doel en de tone of voice van de tekst duidelijk is, voor ons allebei. Ook kan ik je adviseren hierin.

De studie kunstgeschiedenis volgde ik aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Uiteenlopende periodes en stijlen binnen de kunstgeschiedenis hebben mijn belangstelling en ik hou ervan me te verdiepen in nieuwe thema’s. Heerlijk! En niet alleen grote onderwerpen verdienen aandacht, ook de kleine, op het eerste gezicht minder beduidende.

Het is maar net hoe het gebracht wordt.