PROJECTEN

Ik schrijf en redigeer zaal- en tentoonstellingsteksten, artikelen, essays, folderteksten, online content, blogs en vacatureteksten, maar ook omvangrijkere publicaties. Daarnaast werk ik als projectleider. Hieronder beschrijf ik enkele van mijn lopende en afgeronde projecten.

Van Gogh Museum Puzzelboek

In 2023 verscheen van Denksport Het Van Gogh Museum puzzelboek, een boek vol puzzels en verhalen over het leven en werk van Vincent van Gogh. Ik bedacht de thema’s, leverde content aan voor de puzzels en schreef en redigeerde de teksten: van korte begeleidende stukjes bij zijn bekendste werken, tot uitgebreidere verhalen over zijn carrière en levensloop.


Museum Stadskasteel Zaltbommel

In 2021 startte ik samen met de conservator met de herinrichting van dit cultuur-historisch museum. De verouderde en onsamenhangende opstelling veranderen we stapsgewijs in een strakke en moderne inrichting. Van kelder tot zolder en inclusief de tuin: het gehele pand wordt aangepakt. Ik bedenk de verhaallijnen, schrijf de zaalteksten en adviseer over de vormgeving.


Stedelijk Museum Amsterdam

Voor het Stedelijk deed ik meerdere opdrachten, onder meer als interim redacteur van tentoonstellingspublicaties en ik stelde een interne gedragscode op. Ook coördineer ik jaarlijks het jaarverslag, een omvangrijke klus waarbij ik, naast de redactionele werkzaamheden, intensief contact onderhoud met de directie, raad van toezicht en het managementteam.


Mauritshuis

Het Mauritshuis hielp ik met verschillende schrijfopdrachten. Zo schreef ik voor het virtuele museum diverse teksten bij Bloemstilleven met horloge (1663) van Willem van Aelst – zowel een langere, overkoepelende tekst als kortere tekstjes die inzoomen op details van het schilderij. Daarnaast schreef ik acht kunstenaarsbiografieën van bekende zeventiende-eeuwse meesters: Vermeer, Rembrandt, Leyster, Steen, Rubens, Ruysch, Hals en Fabritius.


Museum De Zwarte Tulp

Een succesvolle fondsaanvraag voor een tentoonstelling staat of valt met een projectplan waarin de bedoelingen van de makers helder worden omschreven. Museum De Zwarte Tulp had een ambitieus tentoonstellingsplan, maar het ontbrak aan financiële middelen om het te realiseren. Ik herschreef het bestaande projectplan en diende bij meerdere fondsen een aanvraag in. Met succes. Op 17 maart 2023 werd de tentoonstelling Tulpenkoorts – 1636-1637 – Het Ware Verhaal geopend.


Museum De Voorde Zoetermeer

In 2024 sloot na 35 jaar Museum De Voorde definitief de deuren. Voor alle objecten in de omvangrijke museumcollectie moesten nieuwe bestemmingen worden gevonden. In het kijkdepot konden Zoetermeerders aangeven welk belang zij hechtten aan objecten. Hiervoor (her)schreef ik alle zaalteksten. Ik zorgde ervoor dat deze zowel publieksvriendelijk waren (alle Zoetermeerders moesten zich erin kunnen vinden) als wervend, zodat ze aanspoorden bij te dragen aan het ontzamelproject.


Museum Het Rembrandthuis

Het is altijd de kunst om tentoonstellingsteksten kort en bondig te houden, niet belerend te zijn en op zo’n manier te schrijven dat voor iedere bezoeker de informatie begrijpelijk en uitnodigend is. Voor het Rembrandthuis schreef ik de teksten van verschillende tentoonstellingen: van A- en B-teksten tot kortere objecttekstjes.


Bijbels Museum

Voor de tentoonstelling Zondvloed nu interviewde ik negen fotokunstenaars die hun eigen interpretatie maakten van het zondvloedverhaal. Ik vroeg ze onder andere naar hun werkwijze en hun kijk op het Bijbelse verhaal. De interviews werden opgenomen in de tentoonstellingscatalogus en ik verwerkte ze daarnaast tot kortere zaalteksten.