WAT IK DOE

Is schrijven een vak apart? Zeker! Het is een hele kunst om iets helder op papier te krijgen. Met mijn taalgevoel weet ik wat ‘werkt’ en wat niet. Ik ben in te huren voor het schrijven en redigeren van zaal- en tentoonstellingsteksten, artikelen, essays, folderteksten, online content, blogs en vacatureteksten, maar ook voor omvangrijkere publicaties. Daarnaast kan ik helpen bij de opstelling van meer ‘zakelijke’ documenten, zoals een projectplan, fondsaanvraag of jaarverslag.

Mijn schrijfstijl is kort en krachtig; de essentie probeer ik in zo weinig mogelijk woorden te vatten. Als eindredacteur maak ik de bedoelingen van auteurs begrijpelijk en scherp, met behoud van individuele schrijfstijlen.

Taal heeft de kracht om in- of uit te sluiten. Daarom focus ik op inclusiviteit in museumteksten. Mijn teksten zijn begrijpelijk, in de juiste tone of voice en respecteren degene met of over wie gesproken wordt.


Een helikopterview, goed kunnen luisteren, gestructureerde aanpak, flexibiliteit, vriendelijke doch doortastende aansturing van anderen – met deze eigenschappen geef ik geïnspireerd leiding aan (tijdelijke) projecten in de kunst- en cultuursector, zoals een tentoonstelling of publicatie met meerdere auteurs, maar ook als (vaste) hoofdredacteur.

Hoe complex sommige projecten soms ook zijn, met mijn vermogen om effectief te communiceren met verschillende soorten publiek en teamleden, weet ik ze tot een succesvol einde te brengen.


Trainingen zaalteksten schrijven

Hoe schrijf je nu een publieksvriendelijke zaal- of tentoonstellingstekst, die informatief en prettig leesbaar is en waarin iedereen zich ‘thuis’ voelt?

Dat is best lastig.

Zaal- en tentoonstellingsteksten schrijven en redigeren zijn mijn specialisme. Voor medewerkers van Nederlandse musea organiseer ik trainingen in het schrijven van publieksteksten. Een training duurt 2 tot 3 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Verschillende onderwerpen komen aan bod en tussendoor worden opdrachten gemaakt die we klassikaal bespreken. Samen bekijken we onder andere de onderlinge samenhang tussen verschillende soorten zaalteksten en welke opbouw je het beste kunt aanhouden. Ook bied ik tips om een tekst te verlevendigen en inclusiever te maken. Ten slotte geef ik voorbeelden van wat werkt en wat juist niet, en van veelgemaakte fouten, zowel qua tekst als vormgeving.